baby Rainschool Slovensky    I     English      I      Kontakt      

 

Children, children small children welcome to our club,
It's time to learn, it's time to dance, it's time to have fun.
We play together, sing together, running round and round,
In English and in Slovak, like at home with your mum.

O nás

Čím sme výnimoční?

Rodinné prostredie – u nás sa deti cítia ako doma – škôlka je v rodinnom dome s veľkou záhradou, malá skupina detí rôznych vekových kategórií, dvojica pedagógov- muž a žena, spoločné stolovanie, spoločné trávenie času

Angličtina – najpoužívanejší komunikačný jazyk. Deti majú každý deň dve hodiny angličtiny s pani učiteľkou angličtiny z jazykovej školy Rain School,  tretia hodina je venovaná anglickej hudobnej výchove. Väčšina aktivít a edukačných činností je realizovaných v angličtine. Touto cestou si deti osvoja cudzí jazyk prirodzeným spôsobom.

Tímový duch -  napriek tomu, že deti sú v skorom veku zamerané najmä na seba, prostredníctvom hry, pesničiek a iných cielených aktivít postupne rozvinieme ich zmysel pre spoluprácu s druhými

Učenie hrou – celostný rozvoj detí (kognitívne zručnosti, obrazotvornosť, pamäť a učenie, socializácia, komunikácia, tvorivosť, sebahodnotenie a sebaakceptácia, rozvoj hrubej a jemnej motoriky) pre ne najprirodzenejšou cestou – formou hry a zážitku. Väčšina aktivít sa deje vonku v prírode. Učíme deti vyjadrovať svoje pocity rôznymi spôsobmi, rozumieť a pomáhať druhým, súcitiť a neubližovať, vnímať rozdiely ako  príležitosť k vzájomnému obohateniu
Dobré vzťahy a komunikácia – pravidelné sedenia s rodičmi, individuálny edukačný program pre každé dieťa, podávanie kvalitnej spätnej väzby o pokroku každého dieťaťa, spoločné akcie rodičov, detí, pedagógov a členov o.z. Záhrada

Ďalšie výhody – možnosť prispôsobiť pobyt individuálnym potrebám rodičov – predĺženie času pobytu dieťatka u nás až do 19.30 hod, možnosť využiť relaxačné masáže, pravidelné konzultácie s logopédom, špeciálnym pedagógom,  rehabilitačným pracovníkom