baby Rainschool Slovensky    I     English      I      Kontakt      

 

Children, children small children welcome to our club,
It's time to learn, it's time to dance, it's time to have fun.
We play together, sing together, running round and round,
In English and in Slovak, like at home with your mum.

Program

6.00 – 8.00

8.00 – 8.15

8.15 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 9.30 

9.30 – 11.3011.30 – 11.45

11.45 – 12.20

12.20 – 12.45

12.45 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 16.00


16.00 – 18.00

18.00 – 19.30

 

príchod detí do klubu, voľné hry, raňajky

ranná komunita – ako sa cítime, čo nás čaká

Happy motion – angličtina cez hudbu, pohyb, pesničky

hygiena, príprava na desiatu, stolovanie, pomoc pri stolovaní

desiata

edukačné činnosti (angličtina cez hudbu, pohyb, pesničky) a aktivity zamerané na rozvoj jednotlivých oblastí podľa týždenného plánu; aktivity sú väčšinou realizované vonku – v krásnom prostredí nasej veľkej záhrady, alebo v blízkej prírode

hygiena, príprava na obed, pomoc pri stolovaní

obed

príprava na odpočinok

rozprávka, odpočinok, spánok, relax – podľa individuálnych potrieb konkrétneho dieťatka

olovrant

vonkajšie aktivity – dobrodružstvo v teréne, hry, športové aktivity, zážitkové učenie...
priestor pre rozvoj fantázie deti

kreatívne domčeky – konkrétne krúžky podľa výberu a záujmu detičiek a trošku aj rodičov

mimoriadna služba stráženia detí nad rámec času (spoplatnená služba)

Počas celého dňa je k dispozícii pitný režim a zdravé občerstvenie pre všetky deti.